Του Αντώνη Κρυζαλιώτη

Η κυβέρνηση πρέπει, επιτέλους, να ωθήσει τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι κερδοφόρα γι’ αυτές —και φυσικά για την κοινωνία,, μιας και δημιουργούνται θέσεις εργασίας· γιατί μια οικονομία που βασίζεται σε «πράσινη» πολιτική είναι καινοτόμος και αποτελεσματική από πλευράς πόρων, ενθαρρύνει την ανάπτυξη και ενισχύει την απασχόληση.

Του λόγου το αληθές αποδεικνύει ό,τι συμβαίνει στην ΕΕ, της οποίας η οικονομία άρχισε να «συνδέεται» όλο και περισσότερο με το περιβάλλον. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2013, οι εταιρείες περιβαλλοντικής οικονομίας ή «οικολογικής βιομηχανίας» απασχολούσαν πάνω από 4,2 εκατομμύρια άτομα, με κύκλο εργασιών άνω των 700 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη πρόοδο που σημειώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας και της απασχόλησης, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ, λοιπόν, το 2014, οι δανικές επιχειρήσεις απασχολούσαν σχεδόν 300.000 άτομα σε πράσινες θέσεις εργασίας, που αντιπροσώπευαν το 11% του συνολικού εργατικού δυναμικού, για άλλα κράτη μέλη αναφέρονται πολύ μικρότερα ποσοστά.

Η χώρα μας, λόγου χάριν, δεν θα μπορούσε να παινεύεται ότι βρίσκεται στην πρωτοπορία, εφόσον η άποψη που κυριαρχεί εδώ είναι ότι περιβάλλον και δημιουργία θέσεων εργασίας είναι έννοιες ασύμβατες. Θα έπρεπε, εντούτοις, να γίνει αντιληπτό πως οι φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και οι αντίστοιχοι «πράσινοι» κλάδοι αναπτύσσουν περισσότερες θέσεις εργασίας από τις αντίστοιχες παραδοσιακές πρακτικές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η ανακύκλωση δημιουργεί περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε σχέση με την υγειονομική ταφή ή την καύση των απορριμμάτων. Υπό την έννοια αυτή, υπολογίζεται πως η ανακύκλωση έχει δύο φορές καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα από την ταφή της ίδιας ποσότητας απορριμμάτων —π.χ. η υιοθέτηση της αποδοτικής και πιο οικονομικής μεθόδου, που στηρίζεται στην ανάκτηση – ανακύκλωση – κομποστοποίηση, θα μπορούσε να δημιουργήσει πάνω από 11.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και δεν είναι μόνον ο τομέας της διαχείρισης απορριμμάτων που μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Σε έρευνά της για την Ελλάδα η Greenpeace έδειξε ότι σε κρίσιμους κλάδους, όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η εργοστασιακή παραγωγή, μπορούν να δημιουργηθούν ή να διασωθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσω της «πράσινης ανάπτυξης».

Η στροφή, λόγου χάριν, στη βιολογική γεωργία μπορεί όχι μόνο να κρατήσει τους αγρότες στην ύπαιθρο, αλλά και να εξασφαλίσει εργασία σε περισσότερους ανθρώπους: τα βιολογικά προϊόντα, που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και καλύτερες τιμές, απαιτούν 10%-30% περισσότερες θέσεις εργασίας, σε σχέση με τις παραδοσιακές καλλιέργειες, γεγονός που θα δημιουργούσε σε μια δεκαετία 10.000 – 30.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η πάλαι ποτέ «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας, ο κατασκευαστικός τομέας, θα μπορούσε να ανακάμψει, εάν υπήρχε στροφή προς ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Και πάλι η Greenpeace, με βάση σχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για παρεμβάσεις σε 800.000 κτήρια έως το 2020, είχε υπολογίσει ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από 25.000 έως 56.000 θέσεις εργασίας!

Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση στη δυνατότητα δημιουργίας (αρκετών) θέσεων πλήρους απασχόλησης. Η Greenpeace και πάλι υπολόγισε ότι μέχρι το 2020 στον τομέα της αιολικής ενέργειας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από 2.650 έως 7.650 θέσεις πλήρους απασχόλησης, στον τομέα των φωτοβολταϊκών από 1.830 έως 13.870, των ηλιοθερμικών από 4.350 έως 28.650, των στερεών βιοκαυσίμων περίπου 5.500, και στη γεωθερμία 1.000.

Η μελέτη της Greenpeace κάνει λόγο για δυνατότητα, συνολικά, δημιουργίας 98.500 έως 155.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στην πράσινη οικονομία· υπολογίζοντας δε ότι κάθε θέση εργασίας δημιουργεί 1,6 θέση στον τομέα της κατανάλωσης, η συνολική ωφέλεια εκτιμάται από 250.000 έως 400.000 θέσεις εργασίας!

Πόσα από αυτά έχουμε δει μέχρι τώρα να πραγματοποιούνται; Η ερώτηση, δυστυχώς, δεν μπορεί παρά να είναι ρητορική! Οι όποιες εξαγγελίες περί «πράσινης» πολιτικής, μετά τον ευτελισμό τους, έχουν καταλήξει να ταυτίζονται με … «πράσινα άλογα»!

Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να «ξυπνήσουμε» και να ενωθούμε έχοντας ένα νέο Όραμα, το οποίο αναμφισβήτητα έχει ανάγκη η χώρα μας, να δουλέψουμε όλοι μαζί προκειμένου να βρεθούμε στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων διεθνώς και να καταφέρουμε να πετύχουμε την αναγκαία οικονομική ανάκαμψη; Να προχωρήσουμε σε έναν εθνικό σχεδιασμό που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και νέα επαγγέλματα; Να δώσουμε στους συμπολίτες μας την ευκαιρία να ανοίξουν τα δικά τους φτερά και να διευρύνουν τους δικούς τους δημοκρατικούς ορίζοντες;

Πηγή : sbbc news