Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Άλλες 95.000 Ευρώ χωρίς διαγωνισμό για τη φύλαξη των πάρκιγκ προς τον κ. Δρούγκα. Mε απλή «επέκταση σύμβασης», χωρίς διαπραγμάτευση. Είναι νόμιμο; Είναι ηθικό.

05.12.2017. Συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας Δημοτικά Πάρκιγκ Δήμου Κατερίνης (ΔΗΠΑΚ), αριθμός απόφασης 68/05-12-2017.

·        Αποφασίζει να αναθέσει τη φύλαξη δύο δημοτικών πάρκιγκ (Ριζάρειο και Πλατεία Δημοκρατίας) σε αυτόν που κατέθεσε τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ οικονομική προσφορά

·        Τον διαγωνισμό κερδίζει ο Σωτήριος Δρούγκας του Φώτη

·        Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 95.902,81 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Ο κ. Σωτήρης Δρούγκας του Φώτη κέρδισε τη δουλειά, χωρίς ανταγωνισμό. Υποθέτουμε ότι προσέφερε υπηρεσίες φύλαξης εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Τόσο υψηλής, που οι ίδιοι άνθρωποι 1 χρόνο μετά ανανέωσαν τη σύμβαση χωρίς διαγωνισμό!

·        18.12.2018. Συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας Δημοτικά Πάρκιγκ Δήμου Κατερίνης (ΔΗΠΑΚ), αριθμός απόφασης 100/18-12-2018.

·        Αποφασίζει «την παράταση της φύλαξης των υπαίθριων πάρκιγκ για ένα ακόμη έτος σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης»

·        Ο κ. Σωτήρης Δρούγκας του Φώτη κερδίζει και πάλι, χωρίς διαγωνισμό αυτή τη φορά

·        Θα εισπράξει άλλες 95.902,81 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

Ερωτήματα:

Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων;

Ο νόμος που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις είναι ο 4412/2016. Αυτός προβλέπει ξεκάθαρα πως ένας διαγωνισμός θα πρέπει να αναρτάται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Έγινε κάτι τέτοιο ή ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε απλώς σε τοπική εφημερίδα;

Διαγωνισμός ύψους 100.000 Ευρώ χωρίς να είναι ηλεκτρονικός;

Η Ελληνική νομοθεσία επιτρέπει να γίνονται διαγωνισμοί με οικονομικό αντικείμενο περί τις 100.000 Ευρώ χωρίς να είναι ηλεκτρονικοί;

Παράταση συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό; Για άλλες 95.000 Ευρώ;

Επιτρέπεται από την Ελληνική νομοθεσία η παράταση μίας σύμβασης για έναν χρόνο, χωρίς να γίνει ΚΑΘΟΛΟΥ διαγωνισμός; Και μάλιστα όταν το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνάει τις 95.000 Ευρώ;

Μόνο ο κ. Σωτήρης Δρούγκας, συγγενής του δημοτικού συμβούλου κ. Φώτη Δρούγκα, Προέδρου της ΔΕΥΑΚ σήμερα, έχει την ικανότητα να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο;

Όλο αυτό είναι νόμιμο;

Όλο αυτό είναι ηθικό;

ΥΓ. Την ώρα που δεκάδες υπάλληλοι της ΔΗΚΕΔΗΚ παραμένουν απλήρωτοι για περίπου 2 μήνες, ο κ. Δρούγκας καταφέρνει να επεκτείνει συμβάσεις, χωρίς διαπραγμάτευση, μόνο με υπογραφή επέκτασης.

Θανάσης Γ. Λιακόπουλος

Υποψήφιος Δήμαρχος Κατερίνης

Δημοτικός Συνδυασμός

«Όλοι Μαζί Μπορούμε Καλύτερα»

Share this post