Με την τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζεται το σοβαρό ζήτημα των εργατών γης από τρίτες χώρες. 

    Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με θέμα «περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κοροναϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. Α’ 90/01-05-2020 ΦΕΚ.