Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, ιστορική πλειοψηφία. “Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό της χώρας Κ. Μητσοτάκη που μου εμπιστεύτηκε την εισήγηση του εμβληματικού νομοσχεδίου για… 

την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού”.