Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Τσιάρα, που για ακόμα μία φορά ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Πρωτοδικείου Κατερίνης για παροχή επαρκούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Η έγκριση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων (4 σκάνερ, 1 φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και 1 πολυμηχανήματος), όπως και η προ ολίγων μηνών έγκριση πίστωσης για την προμήθεια 10 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 5 εκτυπωτών και 1 πολυμηχανήματος, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται στο Πρωτοδικείο, είναι πολύ σημαντική, ιδίως ενόψει των ειδικών συνθηκών λειτουργίας του Δικαστηρίου λόγω της πανδημίας.

Εξασφαλίζεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου Κατερίνης και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών από αυτό, ενώ διευκολύνεται παράλληλα το έργο δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων.