Η έκθεση ανταλλαγής γραμματοσήμων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου.