Εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην Τοπική Κοινότητα Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, μία πρωτοβουλία του δήμου υπό την επίβλεψη του τοπικού συμβουλίου.

Σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τη χρήση των απαραίτητων μηχανικών μέσων του δήμου, Στην περιοχή του Αϊ Γιώργη καθαρίζονται χωμάτινοι αποστραγγιστικοί τάφροι (κανάλια) από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή απορροή των υδάτων και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

«Παρεμβαίνουμε συνεχώς και πραγματοποιούμε έργα μείζονος σημασίας προλαμβάνοντας τις συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων στις ιδιοκτησίες και το περιβάλλον.

Ικανοποιήσαμε το αίτημα της τοπικής κοινωνίας και προχωρήσαμε στην διάνοιξη των καναλιών στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης της κοινότητάς μας.

Μαζί με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, δίνουμε λύσεις στοχευμένα, στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας μας.

Η ασφάλεια των πολιτών και η αντιπλημμυρική προστασία ιδιοκτησιών και καλλιεργειών αποτελούν κύριο μέλημά μας.»

Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Αιγινίου.