Η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απένειμε ”Έπαινο” στην αθλήτρια Κυριακή Πεπόνη, μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου Κορινού, για την διάκρισή της στον  αθλητισμό.