Θα συνεχίσει λέει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης να καταβάλλεται, αλλά με μικρή μείωση.

Απαντώντας σε ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή στις 6 Απριλίου, τονίζει ότι βάσει του ισχύοντος ενωσιακού θεσμικού πλαισίου [Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, 639/2014, 640/2014 και 641/2014] για την καλλιέργεια βαμβακιού χορηγείται ειδική, συνδεδεμένη, ενίσχυση. Το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης ανέρχεται σε 749,38€/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων μέχρι και το έτος 2020.

Νέα μείωση στο εισόδημα των παραγωγών

Επιπλέον, χορηγείται ενίσχυση 2€/ha στα μέλη Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Η εν λόγω ενίσχυση θα συνεχίσει, με μικρή μείωση, και στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Σημειώνεται ότι, ο τομέας του βάμβακος αποτελεί έναν από τους ευνοημένους κλάδους και με τη νέα ΚΑΠ, αφού με την πρόταση της ΕΕ για το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, θα ενταχθεί και στις τομεακές παρεμβάσεις, προσθέτει. Για το 2019 θυμίζουμε λόγω υπέρβασης της βασικής έκτασης, η ειδική ενίσχυση ήταν κοντά στα 65 ευρώ το στρέμμα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, η πρόταση κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της επόμενης ΚΑΠ (2021-2027) περιέχει χρηματοδοτική κατανομή όσον αφορά στην ειδική ενίσχυση βάμβακος στα  180 εκατ. ευρώ από 187 εκατ. ευρώ, που είναι σήμερα.

Μπίκας Αλέξανδρος