«Όλα τα σχολεία είναι ασφαλή και έτοιμα να υποδεχτούν τους μαθητές»

Με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργική επάρκεια έγιναν και οι απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία.