Επιστροφής ενισχύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Σε συνέχεια της από 17/11/2020 ανακοίνωσης για τη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις για το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2019, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε γνωστοποιεί ότι από την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έως 16/12/2020.

Για την είσοδο στην εφαρμογή των Αχρεωστήτων Πρώτου Πυλώνα για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων ξεχωριστά ανά «ταυτότητα» οφειλής θα πρέπει αρχικά οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ να επιλέξουν στο πεδίο Χρήση εφαρμογής την εφαρμογή Αχρεώστητα Πρώτου Πυλώνα

Ή να μεταβούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/upap

Σημειώνεται ότι οι έγγραφες παρατηρήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα ληφθούν υπόψη χωρίς να χρειάζεται οι γεωργοί που τις υπέβαλλαν να προβούν οι ίδιοι σε ηλεκτρονική καταχώρησή τους.