Ελληνική ονομασία: Χαινόρινον το μικρό
Αγγλική ονομασία: Dwarf Snapdragon
Χνοώδες χαμηλό φυτό  έως 30 εκ. πολύ κοινό που συναντάται μέχρι τα 2000 μ. Ανθίζει τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Για περισσότερα πατήστε: https://floraolympus.blogspot.com/