Αγγλική ονομασία: Sea Medick
Κοινό όνομα: Μηδική η θαλάσσια
Έρπον φυτό με κίτρινα άνθη! Σε αμμώδη εδάφη κοντά στις ακτές, με εξάπλωση σε όλη την Ελλάδα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Lefteris Kipopoulos

Για περισσότερα πατήστε: https://floraolympus.blogspot.com/