email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Αιτήσεις για voucher σε παιδικές κατασκηνώσεις προσεχώς στον ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ κατασκηνώσεις 2022
διαφήμιση

Μετά το Πάσχα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των τέκνων χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων από τον ΟΑΕΔ.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων για τη διαμονή 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις με voucher.

Με την δημοσίευση της ΚΥΑ σήμερα ο ΟΑΕΔ θα πρέπει εντός των επόμενων 15 ημερών να ανακοινώσει την δημόσια πρόσκληση όπου θα προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι

Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων κατά την έννοια της παρ. 2 του παρόντος, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2021:

α) ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 678/1977, ως ισχύει,

β) ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει,

γ) ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα),

δ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Ο υπό τα στοιχεία α’ έως γ’ αναφερόμενος αριθμός ημερών δύναται να προκύψει αθροιστικά από τις ημέρες και των τριών στοιχείων.

Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω στοιχείων το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα -είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς – του φορολογικού έτους 2019 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 28.000,00€. Η υπέρβαση του ποσού των 28.000,00€ αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται:

Τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2005 έως 14.06.2015.

Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών των δικαιούχων για το έτος 2021 ανέρχεται σε 70.000 περίπου. Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέσεων για παιδιά της κατηγορίας αυτής.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2021 από την 15η Ιουνίου έως: α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) την 10η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Το ως άνω χρονικό διάστημα δύναται να τροποποιηθεί με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).

Επιταγή Διαμονής

Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες των παρόχων για τη διαμονή των ωφελούμενων τέκνων των δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου για τη διαμονή του τέκνου του σε παιδική κατασκήνωση, καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για όλη τη διάρκεια διαμονής του στην κατασκήνωση.

Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής, τις προβλεπόμενες βάσει της υποχρεωτικής υποδομής και στελέχωσης των παιδικών κατασκηνώσεων – εξοχών υπηρεσίες σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων- Εξοχών και γενικά όλες τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται στην κατασκήνωση, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται κατά περίπτωση:

α) στα 30,00 € ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και

β) στα 52,00 € ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου για το έτος 2021 συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή στο αναφερόμενο στην παρούσα ύψος τροφείου.

Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε ωφελούμενο τέκνο δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία του ωφελούμενου τέκνου και του δικαιούχου στο Μητρώο , ισχύει δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος μέχρι τη λήξη αυτού.

Η επιδότηση μέσω της «Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών τους.

Ως «Πάροχοι» νοούνται κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Δημόσια Πρόσκληση

Με Δημόσια Πρόσκληση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, που εκδίδεται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στη Δημόσια Πρόσκληση περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των δικαιούχων – ωφελουμένων και των παρόχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, η διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Δικαιούχων και Παρόχων, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετά-σχουν στη Δημόσια Πρόσκληση.

Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην Πρόσκληση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων τέκνων του αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις που υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων.

Δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως είτε επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους είτε προσκομίζονται στα αρμόδια ΚΠΑ2, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Υποψήφιοι των οποίων οι ημέρες εργασίας του στοιχείου α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας δεν δύναται να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως λόγω μη ένταξής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, υποχρεούνται είτε να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση τα σχετικά παραστατικά είτε να τα προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Δικαιούχοι με ωφελούμενα τέκνα ανήκοντα στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω έχουν την υποχρέωση είτε να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας αρμοδίου Δημοσίου φορέα σε ισχύ είτε να την προσκομίσουν στα αρμόδια ΚΠΑ2, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση ή μη προσκόμιση αυτών ως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει καθώς και προκύπτουσα μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δη-λουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα υποβληθέντα ή αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά, συνεπάγεται αποκλεισμό του δικαιούχου από το Πρόγραμμα.

Μοριοδότηση

Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια, τα οποία είναι:

α. Το ύψος του πραγματικού δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος – είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς – φορολογικού έτους 2019 για όλους τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

β. ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (τέκνων ηλικίας έως 18 ετών) για όλους τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα τέκνα θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως μέσω αρμόδιου δημοσίου φορέα ή, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:

Για το α’ κριτήριο:

  1. για δηλωθέν εισόδημα ύψους έως 10.000,99: 30 μόρια,
  2. για δηλωθέν εισόδημα ύψους από 10.001,00 έως 20.000,99€: 20 μόρια,
  3. για δηλωθέν εισόδημα ύψους έως 20.001,00 έως 28.000,00 €: 10 μόρια.

Για το β’ κριτήριο:

Από 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ωφελούμενα τέκνα με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων τους εφόσον κατά την κατάρτιση του Μητρώου Παρόχων προκύψει ότι οι προσφερόμενες θέσεις για παιδιά με αναπηρία από τις συμμετέχουσες κατασκη-νωτικές επιχειρήσεις επαρκούν για τη διαμονή όλων των ωφελουμένων τέκνων της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί αποδεκτές αιτήσεις.

Οι δικαιούχοι της παροχής μετά τη μοριοδότη-σή τους κατατάσσονται σε ειδικό Μητρώο στο οποίο αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου των ωφελούμενων παιδιών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) αυτών, ο συνολικός αριθμός μορίων των δικαιούχων, τα μόρια που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 2 του παρόντος, η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των κριτηρίων και η ένδειξη έκδοσης Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για κάθε ωφελούμενο τέκνο ανά επι-λεγέντα δικαιούχο.
ί να επιφέρει τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα έως τρία (3) χρόνια και έως πέντε (5) χρόνια αντίστοιχα.

πηγη

Ειδήσεις σε ετικέτες

Η ειδική συνεδρίαση Δ.Κατερίνης μετατράπηκε σε απολογία Κουκοδήμου
Μαγική βραδιά με την Χαρά Βέρρα και τον Γιώργο Βελισσάρη στην Νέα Έφεσο

Σχετικά άρθρα