Επρόκειτο να γίνει αναβίωση του εθίμου ” κάψιμο κέδρων ” στην Παλαιόστανη την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 αλλά λόγο κορονοϊός ακυρώνεται η εκδήλωση !