Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Μαζί μπορούμε …

Αλλαγές στα κριτήρια προτεραιότητας για νέες φυτεύσεις αμπελώνων που θα γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 613Β/26.2.2019) η απόφαση του ΥπΑΑΤ η οποία τροποποιεί την αρχική Υπουργική Απόφαση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες. Όπως είχε επισημάνει και η ΚΕΟΣΟΕ, με την συγκεκριμένη τροποποίηση μεταφέρεται από εθνικό σε περιφερειακό επίπεδο η χορήγηση των Αδειών Φύτευσης. Συγκεκριμένα για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται τρεις περιφέρειες ως ακολούθως: Περιφέρεια Α αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων. Περιφέρεια Β αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας. – Περιφέρεια Γ αποτελούμενη από τις διοικητικές περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής.

Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών καθορίζονται στο 1% της φυτεμένης έκτασης, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή έτους.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια και όπως περιγράφονται παρακάτω:

Για την βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε αγροτεμάχιο στο κάθε κριτήριο, θεσπίζονται ο συντελεστής βαρύτητας W και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt.

Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια, η βαθμολόγηση υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.

Πλέον τα κριτήρια προτεραιότητας καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο 1ο Νεοεισερχόμενο βαρύτητα 0,30

Κριτήριο 2ο Διατήρηση περιβάλλοντος βαρύτητα 0,10

Κριτήριο 3ο Φυσικοί περιορισμοί βαρύτητα 0,10

Κριτήριο 4ο Διεύρυνση μικρών εκμεταλλεύσεων
Περιφέρεια Α (3-30 στρ.) βαρύτητα 0,35
Περιφέρεια Β (5-50 στρ.) βαρύτητα 0,35
Περιφέρεια Γ (3-30 στρ.) βαρύτητα 0,35

Κριτήριο 5ο Προηγούμενη συμπεριφορά βαρύτητα 0,15

Διαβάστε το ΦΕΚ

http://www.agrotypos.gr/

Share this post