Γιώργος Χατζηγεωργιου, ο οποίος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε με την επιλογή μου στη θέση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. Με αίσθημα ευθύνης και βασικό μέλημα μου την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και των εργαζόμενων του νοσοκομείου, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνεργασία με το προσωπικό του ιδρύματος και όλους τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγειας».

ΠΗΓΗ