Σας γνωρίζουμε ότι από 13 έως 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 17:00-20:00 θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές για τη Μουσική Σχολή η οποία πολύ σύντομα θα επαναλειτουργήσει χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή σας στις εγγραφές θα ενισχύσει τη σταθερή απόφαση της Δημοτικής Αρχής για την απρόσκοπτη λειτουργία της σχολής.
Με την ταχεία επαναλειτουργία της Μουσικής Σχολής θα δοθεί η δυνατότητα για την ολοκλήρωση των αναγκαίων κύκλων μαθημάτων, ώστε να μη προκύψουν προβλήματα στις εξετάσεις και στην απόκτηση πτυχίων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2353350224 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2353023156 (ώρες 17:00-20:00)

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
(ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.)