ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 725493(2191)/19-11-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014–2020» (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει ότι: 

1. Έχει ήδη αναρτηθεί στο «Διαύγεια» (με ημερομηνία ανάρτησης 12/10/20 και ΑΔΑ: 60ΧΣ7ΛΛ-ΖΔΠ) η 1ηςΤροποποίηση (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) της Απόφασης ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020» (1η πρόσκληση).

2. Η απόφαση ένταξης πράξεων έχει επίσης αναρτηθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Link https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=20936.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

  1. Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 3), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:

2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος  & 2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη

  1. Στους Δικτυακούς τόπους 
  • του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων https://www.agrotikianaptixi.gr

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (https://www.pkm.gov.gr/)