Το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου θα παραμείνει κλειστό για το παρόν διάστημα. Θα σας ενημερώσουμε για τη συνέχεια για την επαναλειτουργία/άνοιγμα για το κοινό. Ευχαριστούμε.