Ανακοίνωση Βάλης στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου