Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΟΥ Κατερίνης στις 5/11/2019 ημέρα Τρίτη θα παραμείνει κλειστή λόγω  της ετήσιας…
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων .