email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Ανακοίνωση του τμήματος κτηνιατρικής Πιερίας για τη γρίπη των πτηνών

διαφήμιση

Γρίπη των πτηνών

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης για θέματα υγείας των
ζώων σας πληροφορεί ότι πρόσφατα επιβεβαιώθηκε το πρώτο περιστατικό γρίπης των πτηνών τύπου Α
(υπότυπος Η5N1) σε κύκνο που εντοπίστηκε στο δέλτα του Έβρου.

Η Γρίπη των πτηνών είναι ιογενές νόσημα υποχρεωτικής δηλώσεως και σε οποιαδήποτε υποψία
του, π.χ. αυξημένη νοσηρότητα ή θνησιμότητα πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία ή άγριων
πτηνών, πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι Κτηνιατρικές Αρχές.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων Γρίπης αφορά ανίχνευση του ιού σε άγρια πτηνά, τα οποία
ανευρίσκονται στο πεδίο νεκρά ή ημιθανή. Το προσεχές διάστημα από τον μήνα Δεκέμβριο έως και Μάρτιο,
και λαμβάνοντας υπόψη:

α) την ταχύτητα μετάδοσής του ιού,

β) τις ιδιαιτερότητες στην επιδημιολογία του και
γ) το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει πιθανή εξάπλωσή του, και προκειμένου, σε αυτή
τη φάση να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε
αιχμαλωσία, είναι επιβεβλημένη η απαγόρευση διατήρησης των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας
βοσκής, βιολογικής εκτροφής κλπ.):
α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες
και κάθε είδους υδατοσυλλογές και σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας.
Επιπλέον θα πρέπει να γίνεται συστηματική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, τόσο στις οικόσιτες, όσο και
στις συστηματικές εκτροφές πουλερικών.

Α. Στις συστηματικές εκτροφές πουλερικών, τα μέτρα βιοασφάλειας επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

 1. Τη διατήρηση των πουλερικών σε κλειστές εγκαταστάσεις, ανάλογα με τον τύπο της εκτροφής.
 2. Την περίφραξη των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η είσοδος σε αυτές
  θα γίνεται από ελεγχόμενο σημείο και αφού προηγηθεί υποχρεωτικά απολύμανση των τροχών των
  εισερχόμενων οχημάτων και των υποδημάτων των εισερχόμενων ατόμων.
 3. Για τον ανωτέρω σκοπό, απαιτούνται συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκτροφών
  (τάφροι απολύμανσης) και των κτιριακών εγκαταστάσεων (λεκάνες απολύμανσης) με διάλυμα
  απολυμαντικού που ανανεώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
 4. Τον περιορισμό των μετακινήσεων πτηνών, μηχανημάτων και ατόμων από θάλαμο σε θάλαμο της
  εκμετάλλευσης.
 5. Την προστασία των εγκαταστάσεων παρασκευής ζωοτροφών καθώς και των συστημάτων παροχής
  τροφής και νερού στις εκμεταλλεύσεις από τυχόν προσεγγίσεις αγρίων πτηνών και άλλων ζώων
  (ποντίκια). Ειδικότερα, για τα εκτρεφόμενα πουλερικά, απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού, που
  προέρχεται από εξωτερικές δεξαμενές στις οποίες υπάρχει πρόσβαση σε άγρια πτηνά.
  Β. Στις οικόσιτες εκτροφές πουλερικών, τα μέτρα βιοασφάλειας περιλαμβάνουν:
 6. Τη διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς, περιφραγμένους χώρους.
 7. Την κάλυψη των ανοιγμάτων των ορνιθώνων με σήτες, δίχτυα ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά
  καλύμματα, που θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερικών με τα άγρια πτηνά.
 8. Το διαχωρισμό της εκτροφής νησσών και χηνών από άλλα πουλερικά.
 9. Τη χορήγηση νερού και τροφής στα πουλερικά σε κλειστό χώρο, που δεν είναι προσβάσιμος από
  τυχόν μολυσμένα άγρια πτηνά.

Σε κάθε περίπτωση συστήνεται σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας η
διατήρηση όλων των πουλερικών σε κλειστούς χώρους τουλάχιστον εως τέλη Απριλίου.
Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να
ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές και να προσκομίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα
πτηνά για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη ασθένεια στα τηλέφωνα του
Τμήματος Κτηνιατρικής Πιερίας: 2351354100 & 2351354113

Ειδήσεις σε ετικέτες

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά άρθρα