Στον Δήμο Πύδνας Κολινδρού θα δημιουργηθούν τα παρακάτω τμήματα στα πλαίσια του προγράμματος ¨Δια Βίου Μάθηση”.

– Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών.
– Βασικά Αγγλικά
– Αγωγή Βοήθειας – Πρώτες Βοήθειες
– Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία {Υπολογιστές}
– Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολίτης. Υποχρεώσεις και
Δικαιώματα των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.
– Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά
– Βασικά Ιταλικά
– Αγγλικά για τον Τουρισμό
– Θεατρικό Εργαστήρι (Ανεβάζω την δική μου παράσταση}
– Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση.
– Χρηματοδοτικά Προγράμματα που βρίσκουν ισχύ για
αγροτικές δραστηριότητες
– Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται ας δηλώσουν συμμετοχή και το πρόγραμμα που θέλουν να παρακολουθήσουν με μήνυμα στην σελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘ΑΓΑΘΩΝΕΣ’.

Το Διοικητικό Συμβούλιο