Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών για τη Βόρεια Πιερία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΛΑΓΔΑΡΗ.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού Βαγγέλης Λαγδάρης θα μιλήσει
σήμερα πέμπτη 16
Μαΐου σε:

7:30μ.μ στη Μ. Γέφυρα (καφενείο Άννα), 
8:00μ.μ στα Παλιαμπελα ( καφενείο Ντέλιας) και 
9:00μ.μ στο λιβάδι (καφενείο Φούλα). 

Share this post