Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Ανεξάρτητος συνδυασμός για το τοπικό των Νέων Πόρων του Δήμου Δίου Ολύμπου.


ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ Το όνομα αυτού,οι πρώτοι πέντε υποψήφιοι είναι ΓΟΥΖΕΛΗΣ Κων/νος του Μιχαήλ, ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ Ελισάβετ του Παντελή,ΡΟΥΜΠΙΕΣ Αθανάσιος του Κων/νου,ΣΤΟΥΜΠΟΣ Βασίλειος του Βαιου και ΣΤΟΥΜΠΟΣ Γεώργιος του Αθανασίου.Οπως πληροφορηθήκαμε θα ακολουθήσουν τις επόμενες ήμερες τα ονόματα δυο κυρίων καθώς κι ενός ακόμη άνδρα συμπληρώνοντας το ψηφοδέλτιο.

Share this post