Με τις σχετικές αποφάσεις να έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ ανοίγει ο δρόμος για πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων αιγοπρόβειο κρέας, πορτοκάλια προς χυμοποίηση, σπαράγγια, κορινθιακή σταφίδα, σπόρους σποράς και σηροτροφία

Ειδικότερα:

-Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 555 Ευρώ/Εκτάριο.

– Η συνδεδεμένη ενίσχυση για το έτος 2019 στον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος, καθορίζεται στο ποσό των 10,65 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο,

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 453,80 ευρώ/εκτάριο.

-Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 286,22 ευρώ/εκτάριο.

– Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των σπαραγγιών, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 611,26 ευρώ/εκτάριο.

-Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 318,50 ευρώ/κουτί.

Συνοδευτικά αρχεία

Το ΦΕΚ με την απόφαση για πορτοκάλια και αιγοπρόβειο

Το ΦΕΚ με την απόφαση για τα σπαράγγια

Το ΦΕΚ με την απόφαση για κορινθιακή, σηροτροφεία και σπόρους σποράς