Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

1. Έχοντας υπόψη: α) Σις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Περί κυρώσεως Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». β) Σο υπ’ αριθ. 1244/20/26067 από 03-01-2020 έγγραφο της ΑΕΑ/Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης/Σμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής Προστασίας. γ) Σο υπ’ αριθ. 34 από 03-01-2020 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2. Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

1ο 1. Σην απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση-παγετός), για το χρονικό διάστημα από την Κυριακή (05- 01-2020) και ώρα 06.00 και μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων, στο παρακάτω εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας: (α) Σην Νέα Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Αυτοκινητόδρομος ΑΘΕ) από Α/Κ Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+815) (όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας) μέχρι Α/Κ Κλειδίου (Χ/Θ 471+481) (όρια με Διεύθυνση Σροχαίας Θεσσαλονίκης), (β) Σην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς από Χ/Θ 20 (όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας) μέχρι Χ/Θ 34+200, (γ) Σην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης από Χ/Θ 61 (όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας) μέχρι Χ/Θ 95 & (δ) Σην 13η Εθνική οδό Κατερίνης-Ελασσόνας (μέχρι Χ/Θ 44 – όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας).

2. Η τοποθέτηση και αφαίρεση των προβλεπόμενων πληροφοριακών πινακίδων θα γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του Σμήματος Σροχαίας Αυτ/μων ΠΑΘΕ Πιερίας και του Σμήματος Σροχαίας Κατερίνης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Τπηρεσίες (Π.Ε. Πιερίας και ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε.).

3. Σης παραπάνω Απόφασης Απαγόρευσης Κυκλοφορίας εξαιρούνται: Α. Σα οχήματα Οδικής Βοήθειας. Β. Σα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι. Γ. Σα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ΕΚΑΒ, Π.Τ. κ.α.) Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο Από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης, καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των Σροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ Γεώργιος Αστυνομικός Τποδιευθυντής