Μπορώ, για τα εν λόγω δύο ρεπορτάζ μου για το Κοιμητήριο Αγίου Λαζάρου (βλέπε 1 και 2), να κάνω λόγο για εσφαλμένη -ίσως και παραπλανητική- πληροφόρηση και βεβαίωση που μου έγινε για την αρμοδιότητα και ευθύνη τού αντιδημάρχου Γιώργου Κυριακίδη ώς υπεύθυνου των Κοιμητηρίων τού Δήμου Κατερίνης, όπου όμως δεν ισχύει επακριβώς αν και αποδέχτηκα την βεβαίωση «καλή τη πίστει», και λυπάμαι γι’ αυτό.

Ο Γιώργος Κυριακίδης εσφαλμένα αναφέρθηκε από μέρους μου στο ρεπορτάζ ώς υπεύθυνος αντιδήμαρχος Κοιμητηρίων, όπου και απαλλάσσεται των καθηκόντων του -εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα του να καθαρίσει το επίμαχο Κοιμητήριο από τά μπάζα και τά σκουπίδια- ενώ αυτό το έκανε ο αντιδήμαρχος πρασίνου Ευάγγελος Κήπου όπου και αναλαμβάνει από 1η Ιανουαρίου 2020 ώς αντιδήμαρχος Κοιμητηρίων, κάτι όμως που δεν ισχύει.

περισσότερα εδώ