Από την Τετάρτη 24 Ιουνίου, θα γίνετε η απόδοση των Απολυτηρίων (Γ’ και Δ’ Τάξη).
Η έλεγχοι Προόδου (βαθμοί), έχουν αποσταλεί μέσω e-mail την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Με εκτίμηση

Βασίλειος Δημούσης
Πρόεδρος Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης