Η προστασία κατά των απολύσεων της εργαζόμενης εγκύου ή σε κατάσταση λοχείας, εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις αορίστου χρόνου και όχι στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν κανονικά κατά το χρονικό σημείο που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Συνεπώς, εάν η εργαζόμενη απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η απαγόρευση απόλυσης διαρκεί όσο και η σύμβαση εργασίας και δεν δύναται να παραταθεί πέραν του χρόνου λήξης της σύμβασης.

πηγή: dikigorosergatologos