Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Μαζί μπορούμε …

Από βδομάδα οι πληρωμές των συνδεδεμένων για 7 προϊόντα, μέσα στο πακέτο και όσοι παραγωγοί είχαν εκκρεμότητες με το πρασίνισμα.

Για την επόμενη εβδομάδα μετατίθεται τελικά η πίστωση των λογαριασμών χιλιάδων δικαιούχων αγροτών με τις συνδεδεμένες για τα όσπρια προς ανθρώπινη κατανάλωση, τα πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή, τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, τους καρπούς με κέλυφος, τα μήλα, τα σπαράγγια και το σκληρό σιτάρι, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν κατάφερε να περαιώσει την σχετική διαδικασία εγκαίρως, αν και δήλωνε έτοιμος για τις πιστώσεις, προ αρκετών ημερών. Ο ΑγροΤύπος από τις 26 του μήνα είχε γράψει για την πιθανότητα αυτή, ενώ αμέσως μετά το σχετικό μας δημοσίευμα, το ΥπΑΑΤ, ανακοίνωσε ότι καθόρισε τις τιμές και αναμένονταν πληρωμές εντός της εβδομάδας που τελειώνει σήμερα, κάτι που όμως δεν έγινε. Σημειωτέον, ότι μαζί με τις συνδεδεμένες θα πληρωθούν και παραγωγοί που είχαν εκκρεμότητες με το πρασίνισμα και δεν το είχαν λάβει τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πληρωμή αυτή θα αφορά μόνον το πρασίνισμα, ενώ η βασική για όσους είχαν εκκρεμότητες, θα δοθεί πριν το Πάσχα. Επίσης από βδομάδα θα πληρωθούν και αγρότες τα ποσά που αντιστοιχούν στην ενίσχυση νέων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, προ ημερών, του ΥπΑΑΤ, η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι 33.128,39 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 16.500 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (4.828.375 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 145,75 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων καρποδοτικών ψυχανθών είναι 82.539,44 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 40.000 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (6.759.725 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 81,90 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών είναι 193.872,55 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 94.558 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (25.531.408 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 131,69 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των καρπών με κέλυφος είναι 36.984,90 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 28.799 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (3.956.934 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 107,00 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια των μήλων είναι 8.406,51 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 8.391 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (3.956.934 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 470,70 ευρώ ανά εκτάριο.

Η δηλωθείσα έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια σπαραγγιού ήταν 1.656,48 εκτάρια, με αποτέλεσμα να υπολείπεται κατά 243,52 εκτάρια της έκτασης αναφοράς των 1.900 εκταρίων. Η μοναδιαία ενίσχυση για το έτος 2018 διαμορφώνεται στα 567,30  ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού είναι 156.221,32 εκτάρια και υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 250.000 εκταρίων. Η μοναδιαία τιμή στήριξης ανέρχεται στα 75,98 ευρώ ανά εκτάριο.

Δείτε  στον παρακάτω πίνακα αναλυτικά τα ποσά ανά στρέμμα:

Είδος καλλιέργειαςΕυρώ/εκτάριο
Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση145,75
Πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή81,90
Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή131,69
Καρποί με κέλυφος107,00
Μήλα470,70
Σπαράγγια567,30
Σκληρό σιτάρι75,98

http://www.agrotypos.gr

Share this post