Από τους μαθητές 2ου επαλ Χρόνια πολλά σε όλους τους ΕΛΛΗΝΕΣ Ζητώ η 28η Οκτωβρίου 1940