Πρόγνωση καιρού για το 3-ήμερο Τετάρτη 17 – 06 έως και Παρασκευή 19 – 6 – 2020…