Στο Κέντρο Θέαμα πρώην (Πρόσφυγας ) και ώρα 2 το μεσημέρι