Στις 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών . Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε και εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2021 . Η δημοτική μας παράταξη ψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα που πρότεινε η παράταξη του Δημάρχου με τις εξής παρατηρήσεις :• Μεταξύ άλλων τονίσαμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην εγκρίνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα , προμήθειες και μελέτες που εμείς ως παράταξη όντας διοίκηση του Δήμου μας , προετοιμάσαμε , μελετήσαμε , εντάξαμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση τους και για πολλά από αυτά προχωρήσαμε και τις διαδικασίες δημοπράτησης .Από το σύνολο του τεχνικού προγράμματος του έτους 2021 προϋπολογισμού 8.795.277,31 € τα 7.500.000,00 € περίπου είναι έργα των οποίων τις χρηματοδοτήσεις εξασφαλίσαμε εμείς ως διοίκηση για το καλό των δημοτών μας . Αυτό ήταν το σημαντικό έργο που επιτελέσαμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας 2014 – 2019 .• Επίσης παρατηρήσαμε ότι στο νέο τεχνικό πρόγραμμα δεν προβλέπεται καμία εκπόνηση νέας μελέτης ώστε να μπορέσει ο Δήμος μας να διεκδικήσει νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες .• Κλείνοντας την τοποθέτηση μας για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2021 αναφέραμε ότι για πρώτη φορά στα 10χρόνια της ύπαρξης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού δεν εγγράφεται κάποιο μικρό έργο για τους οικισμούς Μ. Γέφυρας και Παλιαμπέλων .• Τέλος σε όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης υπήρξε ομοφωνία πράγμα που αποδεικνύει ότι η παράταξη του π. Δημάρχου κ. Λαγδάρη ενδιαφέρεται για την ουσία και το καλό του Δήμου όπως έκανε βέβαια και ως Διοίκηση .