Θερμά συγχαρητήρια στους Θανάση Παπαβασιλείου και Μιχάλη Καραμούζη!!
Από την σημερινή πανηγυρική εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών για την απονομή του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Λουκά Μούσουλου 2019 στον Θανάση Παπαβασιλέιου, καθηγητή-διευθυντή του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Αθηνών και τον συνεργάτη του αναπληρωτή καθηγητή Μιχάλη Καραμούζη.


Το Βραβείο Λουκά Μούσουλου είναι το σημαντικότερο βραβείο της Τάξης των Θετικών Επιστημών. Η βραβευθείσα ερευνητική ομάδα ασχολείται τα τελευταία 20 χρόνια με τη διαλεύκανση των μοριακών μηχανισμών δράσης συγκεκριμένων γονιδίων που εμπλέκονται στην καρκινογένεση, έχει δημοσιεύσει πληθώρα μελετών και επιστημονικών άρθρων στο συγκεκριμένο πεδίο, χαίρει διεθνούς καταξίωσης και έχει αποσπάσει σημαντικότατα βραβεία και πλήθος τιμητικών διακρίσεων.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αποσαφηνίζουν το πώς η συμπεριφορά στοχευμένων παραγόντων επηρεάζει την απόκριση ασθενών με καρκίνο μαστού στη χημειοθεραπεία, ενώ παράλληλα ανοίγουν τον δρόμο για το σχεδιασμό νέων στοχευμένων θεραπευτικών στρατηγικών που θα βασίζονται στην εκλεκτική και συνδυαστική τροποποίηση των μοριακών στοιχείων του όγκου.
Σήμερα τους απενεμήθει ένα ακόμη σημαντικό βραβείο!

ΠΗΓΗ facebook.