Την Κυριακή 24/11/2019 και ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού στο Αιγίνιο, θα γίνει Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) Αιγινίου, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη για τα τρέχοντα θέματα και για την ένταξη του κτήματος του ΣΑΑΚ στο Κτηματολόγιο. Η παρουσία των μελών κρίνεται επιβεβλημένη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος & τα μέλη του ΔΣ του ΣΑΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ