Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες και μαθητές της Α και Β τάξης του ΓΕΛ Κονταριώτισσας,

με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω (σύμφωνα με οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.):

(1) Τελευταία ημέρα μαθημάτων είναι η Πέμπτη, 11-06-2020

(2) Την Παρασκευή, 12-06-2020 ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει για
τον χαρακτηρισμό της διαγωγής και της φοίτησης

(3) Την Τρίτη 16-06-2020 ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει για την
έκδοση αποτελεσμάτων προαγωγής.
Οι “Έλεγχοι Επίδοσης” θα είναι διαθέσιμοι μετά από την Τετάρτη 17-06-2020

(4) Κατά το διάστημα διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων (15 έως
26-06-2020) είναι προτιμότερο να επικοινωνείτε με το
σχολείο που είναι εξεταστικό κέντρο, τις ημέρες ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
που δεν γίνονται εξετάσεις.

(5) Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών. Προς το παρόν διαβάστε το επισυναπτόμενο έγγραφο και τις οδηγίες στο τέλος αυτού του μηνύματος ώστε να είστε προετοιμασμένοι.

Για όποια απορία έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του σχολείου 2351051205, 2351052267, 6974055735 (κινητό Διευθυντή) και στο e-mail του σχολείου:
[email protected] ή [email protected] (Διευθυντής)

Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά!

Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Κονταριώτισσας
Γεώργιος Ν. Παπαβασιλείου

Για τις εγγραφές:

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές» Εν αναμονή της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021, παρακαλούμε να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες είναι ανήλικοι/ες ή στους ίδιους/ες αν είναι ενήλικοι/ες η επισυναπτόμενη επιστολή προς ενημέρωσή τους.
Συν.: Ένα (01) αρχείο pdf
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Με εκτίμηση,
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών
στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.)
για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής eεγγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα
ακόλουθα:
 Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα
υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει
δηλωθεί ως κηδεμόνας στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλείστε: α. να προβείτε σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσετε κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) ή β. να
πραγματοποιήσετε την αλλαγή στοιχείων του κηδεμόνα άμεσα, δηλώνοντας ως κηδεμόνα τον
γονέα/κηδεμόνα που διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Η αλλαγή θα γίνει στο σχολείο όπου φοιτά
τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα.
 Η διεύθυνση κατοικίας βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο μαθητής/τρια είναι αυτή η
οποία έχει δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε
περίπτωση που δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε
έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα
σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.
 Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο
σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα Myschool. Αν υπάρχει θέμα
διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η
μαθητής/τρια μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα η οποία θα σας ενημερώσει για τις
απαραίτητες διαδικασίες.
 Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η
βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο
έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο να σας δώσουν τον
αριθμό.
 Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τη
διεύθυνση κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια,
για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην
αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.
Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε
με νεότερη εγκύκλιο.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι
εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-21.
Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Π.Ε. και Δ.Ε.