Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών εγγραφών είναι 02/07/2020. Στην ιστοσελίδα του σχολείου βρίσκεται η Υ.Δ. στοιχείων επικοινωνίας που πρέπει να φέρετε στο Λύκειο. Απαραίτητα είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μαθητή (email σχολικού δικτύου, email άλλο αν υπάρχει και κινητό τηλέφωνο μαθητή). Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση, συμπληρώστε την και φέρτε την στο σχολείο μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής εγγραφής και τις ταυτότητες. Η υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται κι εδώ.

Με εκτίμηση,
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ