Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γενικού Λυκείου Κονταριώτισσας,

σας προσκαλούμε από την Τετάρτη, 16/12/2020 μέχρι και την Τρίτη, 22/12/2020, για ενημέρωση σχετικά με τη φοίτηση, την επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των παιδιών τους, από τους διδάσκοντες καθηγητές.
Λόγω των περιορισμών από την πανδημία του COVID-19, για πρώτη φορά φέτος η ενημέρωση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη. Για την αποφυγή (ψηφιακού) συνωστισμού και μεγάλων χρονικών διαστημάτων αναμονής, επιλέχθηκε η ενημέρωση να υλοποιηθεί σε διάστημα πέντε ημερών διαθέτοντας οι καθηγητές για το σκοπό αυτό, μία διδακτική ώρα για κάθε μάθημα (εκτός από τις περιπτώσεις που ο ίδιος καθηγητής διδάσκει δύο μαθήματα στο
ίδιο τμήμα).
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι ώρες ενημέρωσης του κάθε καθηγητή, ο σύνδεσμος της αίθουσας τηλεδιασκέψεων και στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και e-mail).
Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να εισέρχονται στην τηλεδιάσκεψη με το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με τον καθηγητή. Επίσης, προϋπόθεση για τη συνομιλία με τον καθηγητή είναι η ανοικτή κάμερα και από τις δύο πλευρές ώστε να μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση προσώπου.
Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία στις προσφερόμενες ώρες, υπάρχει (όπως πάντα) η δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή μέσω e-mail (προτιμότερο) ή και με κλήση στο κινητό τηλέφωνο. Σημειώνεται ότι στις ώρες ενημέρωσης του παρακάτω πίνακα προφανώς δεν θα διεξάγονται μαθήματα και η συνομιλία γονέα με καθηγητή θα πραγματοποιείται ιδιωτικά με τους ισχύοντες κανονισμούς περί
διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Οι υπόλοιποι γονείς (που δεν θα είναι πολλοί αφού ο εκπαιδευτικός θα ενημερώνει για ένα μόνο τμήμα), θα αναμένουν να τους δεχθεί ο καθηγητής στην ψηφιακή αίθουσα με τη
σειρά προσέλευσής τους στην “ψηφιακή ουρά” αναμονής.
Δεν επιτρέπεται η συνομιλία οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός από γονέα/κηδεμόνα και μαθητή/τριας με τον/ην καθηγητή/τρια.
Εξυπακούεται ότι στη συζήτηση γονέα καθηγητή μπορεί να παρευρίσκεται και ο/η μαθητής/τρια ο/η οποίος/α εκτός της ενημέρωσης θα διευκολύνει και το γονέα του στη σύνδεση.

Με εκτίμηση,
Ο Διευθυντής του ΓΕΛ Κονταριώτισσας
Γεώργιος Ν. Παπαβασιλείου

Με εκτίμηση,
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ