Music by: Dimitris LaVou Produced by : Konstantinos Tsarouxas

Video making by: Spiros Cinematographer Tsalparoglou

bouzouki: nikos patris

https://www.youtube.com/user/nikospat.. https://www.facebook.com/npatris https://www.instagram.com/nikos_patris/ https://meolympou.gr/ #meolympou #nikospatris