Αξίζει να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό από τα Δημοτικά Συμβούλια και οι λόγοι είναι οι εξής απλοί:
1. Να δείτε ποιοι είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν και πως.
2. Τι αποφάσεις παίρνουν για τον τόπο μας.
3. Κατά πόσο συμμετέχουν στα Δ.Σ. με την παρουσία καθώς και την άποψη τους….

Υ.Σ. στο κανάλι μας στο YouTube έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα Δ.Σ. από τους 3 δήμους της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Όλα τα δημοτικά συμβούλια των 3 τελευταίων ετών.

  για περισσότερα πατήστε εδώ ….

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 (αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη ΔΕ Κατερίνης)Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (20η) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3
Λήψη απόφασης για την τρίτη κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2019Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
4
Λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την αριθμ. 581/2019 απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
5
Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6
Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Μητροπολίτη Κυρίλλου 2 (ΜΕΚ)Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
7
Μεταφορά στο Δήμο Κατερίνης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ)Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
8.Ορισμός  μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 v.3463/06)Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
9.Κατανομή ποσού 294.627,39 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Δ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Ιανουάριο ως Μάρτιο 2020Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
    10.Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγουςΕισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος