Απολυμαίνονται όλα τα δημοτικά κτίρια, δηλαδή τα δημαρχεία, τα κοινοτικά γραφεία, τα αγροτικά ιατρεία, το αμαξοστάσιο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου. Ο Δήμος Δίου -Ολύμπου προσπαθεί να ανταποκριθεί στη δύσκολη συγκυρία. Οι μέρες που ακολουθούν χρειάζονται και την συλλογική αλλά και την ατομική ευθύνη.
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ !