Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Δήμος Δίου – Ολύμπου – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
02-06 21:36 57/57 100,00 %

Υποψήφιος:
ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 63,60 10
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 36,40 6

Share this post