Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Δήμος Κατερίνης – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
02-06 22:18 183/183 100,00 %

  Υποψήφιος                      % Εδρες

ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 54,44 11
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45,56 13

Share this post