το χώρο και τον χρόνο στο προαύλειο του 4ου Δημοτικού Σχολείου στις 20, 21 & 22 Δεκεμβρίου

O Δήμος Κατερίνης σε συνεργασία με την Noiseloop Production παρουσιάζει:

The municipality of Katerini in collaboration with Noiseloop Production presents:

Ένα διαδραστικό παιχνίδι με το ΦΩΣ, το χώρο και τον χρόνο.

An interactive game with PHOS, time and space.

Μια πρωτόγνωρη Χριστουγεννιάτικη εμπειρία βγαλμένη από την ψηφιακή εποχή.

One unique Christmas experience taken out from the digital era.

Για 3ς ημέρες ο προαύλιος χώρος του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, μεταμορφώνεται και αλλάζει διαστάσεις ταξιδεύοντάς μας στα μονοπάτια της σύγχρονης τέχνης.

For three days the 4th Primary School yard is transformed and changings its dimensions, taking us to the paths of contemporary art.

Παρασκευή / Friday  : 20 Δεκεμβρίου / December   20:00 – 22:00

Σάββατο / Saturday : 21 Δεκεμβρίου / December  18:00 – 22:00

Κυριακή / Sunday : 22 Δεκεμβρίου / December 18:00 – 22:00

4ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (Αύλειος χώρος)

4 Primary School of Katerini (school yard)

Είσοδος ελεύθερη και διαδραστική

Entrance free and interactive

  ————————————————————