Εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιφερειακών ιατρείων από 13/7/2020 έως 17/7/2020