Αποστολή του δημοσιογράφου είναι να καταγράφει και να δημοσιοποιεί γεγονότα/ειδήσεις.

Καθήκον του σωστού δημοσιογράφου είναι να λέει την αλήθεια.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο μας, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού (Τρίτη 14-7-2020), πολύ κουβέντα αλλά και αποκαλύψεις έγιναν κατά τη συζήτηση για την κατανομή του ποσού των 250.000 € που διατέθηκε στο Δήμο για αντιμετώπιση προβλημάτων από θεομηνίες.

Δημοσιοποιήσαμε τόσο την πρόταση κατανομής που έκανε η παράταξη της πλειοψηφίας, όσο και την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μετά από μία μικροτροποποίηση που πρότεινε η παράταξη του κ. Καζά και έγινε αποδεκτή από την αξιωματική αντιπολίτευση, υποστηρίχθηκε και από τις δύο παρατάξεις.

Για να έχουν οι αναγνώστες μας μια πληρέστερη εικόνα, θεωρούμε υποχρέωσή μας να καταγράψουμε τις προτάσεις, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση και ο κάθε ένας να βγάλει τα συμπεράσματά του για το ποιά πρόταση είναι η πληρέστερη και ρεαλλιστικότερη.

Όπως πληροφορηθήκαμε, πριν τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η κατανομή των 250.000 € είχε συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή που είχε συνέλθει στις 13-7-2020.

Εκεί είχαν γίνει οι εξής προτάσεις: Από την παράταξη της πλειοψηφίας:

1. Για αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε όλο το Δήμο 70.000 €

2. Για προμήθεια αμμοχάλικων για όλο το Δήμο 70.000 €

3. Για συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων στις Δημοτ. Ενότητες Αιγινίου και Μεθώνης 11.000 €

4. Για συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων στις Δημοτ. Ενότητες Κολινδρού και Πύδνας 11.000 €

5. Για καθαρισμούς και συντήρηση αρδευτικών δεξαμενών και λιμνοδεξαμενών 8.000 €

6. Για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημ. Ενότητα Αιγινίου 4.000 €

7. Για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημ. Ενότητα Κολινδρού 4.000 €

8. Για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημ. Ενότητα Πύδνας 4.000 €

9. Για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δημ. Ενότητα Μεθώνης 4.000 €

10. Για καθαρισμούς καναλιών και τάφρων σε όλο το Δήμο 20.000

11. Για συντήρηση φρεατίων ομβρίων υδάτων 20.000 €

12. Για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων της Δημ. Ενότητας Αιγινίου 8.000 €

13. Για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων της Δημ. Ενότητας Κολινδρού 5.000 €

14. Για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων της Δημ. Ενότητας Μεθώνης 4.000 €

15. Για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων της Δημ. Ενότητας Πύδνας 7.000 €

Από την παράταξη του κ. Λαγδάρη

1. Για αγροτική οδό στη Σφενδάμη 200.000 €

2. Για καθαρισμούς και συντήρηση αρδευτικών δεξαμενών και λιμνοδεξαμενών 10.000 € (ο Α/Α 5 της πρότασης που έκανε η παράταξη πλειοψηφίας)

3. Για καθαρισμό καναλιών και τάφρων σε όλο το Δήμο 20.000 € (ο Α/Α 10 της πρότασης που έκανε η παράταξη πλειοψηφίας)

4. Για συντήρηση φρεατίων ομβρίων υδάτων 20.000 € (ο Α/Α 11 της πρότασης που έκανε η παράταξη πλειοψηφίας)

Η παράταξη του κ. Καζά είχε πει ότι θα κάνει πρόταση κατά το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια του Δημοτ. Συμβουλίου της 14-7-2020, η παράταξη της πλειοψηφίας υποστήριξε την ίδια πρόταση που είχε κάνει στην Οκονομική Επιτροπή.

Η παράταξη του κ. Λαγδάρη διαφοροποίησε κατά πολύ την πρότασή της, σπάζοντας στα 4 το ποσό των 200.000 € που την προηγούμενη μέρα είχε προτείνει για την αγροτική οδό στη Σφενδάμη.

Έτσι ο πρόταση του κ. Λαγδάρη διαμορφώθηκε ως εξής:

1. Για αγροτική οδό στη Σφενδάμη 65.000 €

2. Για τη δημοτική οδό Σφενδάμη-Αλώνια 65.000 €

3. Για τη δημοτική οδό Μακρύγιαλος-Αρχ. Πύδνα (πλησίον ξενοδοχείου κ. Κουνατίδη) 40.000 €

4. Για συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων σε όλο το Δήμο 30.000 € (συνένωση των Α/Α 3 και 4 της πρότασης που έκανε η παράταξη πλειοψηφίας)

5. Διάθεση 10.000 €, 20.000 € και 20.000 €, όπως είχε προτείνει και στην Οικονομική Επιτροπή.

Η παράταξη του κ. Καζά έκανε την παρακάτω πρόταση κατανομής των 250.000 € :

1. Για αγροτική οδό στη Σφενδάμη 60.000 €

2. Για τη δημοτική οδό Σφενδάμη-Αλώνια 60.000 €

3. Για τη δημοτική οδό Μακρύγιαλος-Αρχ. Πύδνα (πλησίον ξενοδοχείου κ. Κουνατίδη) 40.000 €

4. Για συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων σε όλο το Δήμο 30.000 €

5. Για οδό εντός του Μακρυγιάλου 10.000 €

6. Διάθεση 10.000 €, 20.000 € και 20.000 €, όπως ακριβώς και η πρόταση του κ. Λαγδάρη.

Ο κ. Λαγδάρης συμφώνησε με την πρόταση της παράταξης του κ. Καζά που στην ουσία ήταν ίδια με τη δική του, με μόνη διαφοροποίηση ότι τα δύο ποσά για τις οδούς από 65.000 € το καθ´ένα τα έκανε 60.000 €, προκειμένου το ποσό των 5.000 € + 5.000 € = 10.000 € να διατεθεί για οδό εντός του Μακρυγιάλου.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε επικράτησε η πρόταση της παράταξης της πλειοψηφίας.

Δικά σας τα συμπεράσματα για το ποια πρόταση είναι πληρέστερη και ρεαλιστικότερη.

Σημείωση: Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η πρόταση της πλειοψηφίας υπερψηφίστηκε από τους 8 συμβούλους της πλειοψηφίας, από τον κ. Ζαφείρη, τον κ. Γιαγκόπουλο, τους ανεξατητοποιηθέντες από την παράταξη του κ. Καζά, δηλαδή την κ. Αβραμίδου και τον κ. Καθάριο, καθώς και από τον κ. Λούκα της παράταξης του κ. Λαγδάρη.