Πρόταση αναμόρφωσης για τα 250.000 € της αξιωματικής αντιπολίτευσης

1.Αποκατάσταση δημοτικής οδού Σφενδαμης, ποσό 60.000,00 € ,

2. Αποκατάσταση _ Βελτίωση δημοτικής οδού Σφενδαμης -Αλωνιων , ποσό 60.000,00 €

3. Αποκατάσταση – συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού στο Μακρυγιαλο, ποσό 40.000,00€ ,

4. Ασφαλτόστρωση δύο δημοτικών οδών στο Μακρυγιαλο, ποσό 10.000,00 €

5. Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων αντλιοστασιων , ποσό 30.000,00 €

6. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης αρδευτικών δεξαμενών και λιμνοδεξαμενων, ποσό 10.000,00 €

7. Εργασίες καθαρισμού καναλιών και τάφρων Δήμου Πύδνας Κολινδρου, ποσό 20.000,00 €

8. Εργασίες συντήρησης φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων, ποσό 20.000,00 € .

Παρουσιάσαμε παραπάνω την πρόταση που κατέθεσε ο κ.Λαγδάρης για την κατανομή του ποσού των 250.000,00 € της επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες.

Προσεχώς όλη η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου στον odigo-pierias.gr